Vej- og brolægningsprojekter af rette støbning

Vej- og brolægningsarbejder har altid været en fast del af Petri & Haugsteds virke, og vi har udført utallige projekter i egenproduktion gennem tiden. Mange af projekterne har vi gennemført med betonvarer, som vi selv producerede på vores fabrik frem til midten af 1990’erne.

Betonvareproduktionen fandt oprindeligt sted på Eversvej på Frederiksberg, men blev i 1920 flyttet til Teglholmsgade 10 samt et lejet areal ved Retortvej i Valby. I 1947 flyttes hele produktionen til vores nuværende adresse i Rødovre på Islevdalvej, hvor man havde opført nye fabriksbygninger og moderne produktionsforhold for daværende tid.
På de forskellige adresser blev der produceret normvarer som fortovsfliser, kantsten, spidsbunderør, monierrør og brønde, men også specialvarer som kabelblokke, kabeldæksten, bardunplader, skorstenskerner, perronindfatninger, funderingspæle, betonmursten og belægningssten.
En af de sidste produktioner på betonvarefabrikken i Rødovre var kystsikringselementer til Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige, som blev bygget i perioden fra 1993 til 2000.

I 1923 investerede Petri & Haugsted i et produktionsanlæg til asfaltbeton, som ved remtræk blev trukket af et damplokomotiv og transporteret fra byggeplads til byggeplads. Det varede dog ikke længe, før teknikken blev afløst af mere rationelle, stationære anlæg, men udførelsen af asfaltbelægninger fortsatte ufortrødent.

DSB er en af de kunder, som Petri & Haugsted har hjulpet med en bred vifte af jord-, vej-, brolægnings-, perron- og sporarbejder gennem tiden. Blandt større projekter kan etableringen af pladslæsningsanlægget samt udvidelsen af Containerterminalen på Københavns Godsbanegård nævnes. I 70’erne leverede vi også betonelementerne til en række vipbare perroner, som Petri & Haugsted udviklede i samarbejde med DSB.

I galleriet nedenfor kan du se billeder af det lokomotivdrevne afsfaltbetonanlæg, betonstøberiet i Teglholmsgade og Rødovre samt udførelsen af de vipbare perroner:

Transport af asfaltbetonanlæg til byggeplads i Sorø - 1923

Asfaltbetonanlægget opstillet ved Sorø i 1923. I forgrunden til højre ses Aage Haugsted sammen med sin svoger Holger Schiøtz, der også havde et nært venskab med Eniar Petri.

Støbning af fortovsfliser på fabrikken i Teglholmsgade

Pladsen ved betonstøberiet i Teglholmsgade

Lagerplads ved feltfabrikken for spidsbundsrør til Københavns Kommune

Stjerne-belægsningsten på lagerpladsen i Rødovre. I baggrunden ses produktionshallen og blandeanlægget. 

Opstilling af vipbare perroner ved Tureby Station - 1977

En færdig perron belagt med Stjerne-belægningssten fra Petri & Haugsted

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12