Fra udtjente udearealer til attraktive aktivitetsrum

Petri & Haugsted har udført en anlægsopgave af de større for Rudersdal Kommune i Nordsjælland, hvor 16 skoler og daginstitutioner har fået et gevaldigt ansigtsløft. Arbejdet indebar genopretning af udearealer, landskabsmodellering, afvanding, dræning m.m. – alt sammen med børnenes trivsel for øje.

Sikkerhed har været et omdrejningspunkt i ambitionen om at skabe attraktive omgivelser, som både ser flotte ud og giver børnene større bevægelsesmuligheder og frihed, hvilket er essentielt for deres motoriske udvikling. Vi har blandt andet etableret forskellige typer underlag og legezoner, som er blevet sikret med faldmåtter og egetræssveller. Derudover har vi sørget for beplantning, så børnene undgår at stå i mudder til knæene, når de leger på skråninger eller lignende i regnvejr.

De 16 delprojekter har varieret i form og indhold, men fælles for dem alle har været de logistiske udfordringer, som er uundgåelige, når folk – og i særdeleshed børn – færdes i områder, hvor der arbejdes med tungt maskineri. Det har stillet høje krav til vores tilpasningsevne på de enkelte steder, og opgaven er blevet løst på baggrund af et yderst vellykket samarbejde med skoleledere, pedeller og øvrigt servicepersonale på institutionerne.

Hos Petri & Haugsted vil vi gerne agere aktiv sparringspartner og bidrage med viden og vejledning, som kan være med til at optimere et givent projekt. Det har også været tilfældet i forbindelse med arbejdet for Rudersdal Kommune, der har været præget af en konstruktivt samspil, hvor vi alle har trukket i samme retning. Som et udtryk for vores store tilfredshed med samarbejdet og for at give noget tilbage til kommunen, har vi besluttet at donere træer til de forskellige skoler og daginstitutioner for at skabe nogle endnu bedre rammer for børnenes leg og aktivitet.

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12