Vi bringer erfaring og forhåndskendskab på (Let)banen

Fra foråret 2019 og frem til foråret 2022 har Petri & Haugsted en vigtig finger med i de forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, som kommer til at køre fra Ishøj til Lyngby langs Ring 3. I et partnerlignende samarbejde med TDC NET har vi til opgave at omlægge samtlige telekabler på den 28 kilometer lange strækning, som er inddelt i 18 protokoller, der hver især indeholder 6-16 projekter.

Projektets omfang og de mange interessenter (ledningsejere, naboer m.fl.), man er nødt til at tage hensyn til, bidrager til opgavens kompleksitet. En anden udfordring består af, at vi ikke på forhånd ved, hvad vi møder, når vi sætter skovlen i jorden, eftersom den danske undergrund nogle gange er sparsomt dokumenteret i ledningsejerregistret. Med mere end 70 års erfaring fra det danske telemarked, er det dog netop den slags udfordringer, vi er specialister i at løse i Petri & Haugsted.

Pladsmangel, forurening i jorden, specifikke servicevinduer og snitflader med øvrige entreprenører er blot nogle af de forhold, som stiller særlige krav til vores fleksibilitet. Her er det en stor fordel, at vi i Petri & Haugsted har folk, som har arbejdet i områderne i en årrække og dermed har forhåndskendskab til både tracéerne og de lokale myndigheder. Vores årelange erfaring betyder også, at vi hurtigt kan omstille arbejdet, hvis der eksempelvis er behov for en større maskine eller en anden udførelsesmetode.

Ledningsomlægningerne på letbanestrækningen er båret af et tillidsfuldt samarbejde med TDC NET, hvilket blandt andet kommer til udtryk i et fleksibelt samarbejde omkring de mange uforudsete udfordringer, der opstår undervejs i projektet. Vi ser det som en stor cadeau, at TDC NET har valgt os til opgaven – og ser frem til at gennemføre arbejdet i en åben samarbejdsform, der matcher projektets kompleksitet.

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12