Nye tiltag styrker sikkerhedskulturen hos P&H

Hos Petri & Haugsted stræber vi efter at være blandt bedste i byggebranchen til at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det er ikke blot med til at øge trivsel på tværs af organisationen, men det signalerer også over for omverdenen, at vi er en virksomhed, som tager ansvar.

Af samme grund har vi netop fornyet vores arbejdsmiljøcertificering til fordel for den nye ISO 45001 standard.

Et sundt arbejdsmiljø fordrer en proaktiv indsats med fokus på nye tiltag og foranstaltninger – eksempelvis i forhold til sikkerheden på arbejdspladsen, hvilket samtidigt stiller krav til, at hver enkelt medarbejder tager ansvar og er indstillet på at bidrage til udviklingen. I bestræbelserne på at opretholde og videreudvikle en stærk sikkerhedskultur har vi i år valgt at udlodde en ”findeløn” til månedens bedste ”Godt set”, der handler om at rapportere farlige elementer eller situationer i dagligdagen. På den måde er det muligt at afhjælpe problemet, inden nogen kommer til skade. Udover at præmiere det bedste tip med et pengebeløb, bliver casen lagt på intranettet til skue for samtlige medarbejdere.

Initiativet blev søsat i april, og i løbet af de første tre måneder modtog vi lige så mange tip fra medarbejdere, som vi gjorde hele sidste år. Det skaber stor værdi for os, da der er mange læringer at tage med fra episoderne – og endnu vigtigere er det, at vi også handler på dem. Det var eksempelvis tilfældet, da en af vores medarbejdere var bekymret for noget armering, som stak op af gulvet på en byggeplads, hvor man nemt kunne snuble og komme til skade. Han kontaktede derfor hovedentreprenøren, som hurtigt sørgede for at dække armeringen af, så den ikke længere var til fare.

Et andet tiltag, som vi har sat i værk, er en digital tæller, der toner frem på vores interne graveportal og gør alle ansatte opmærksomme på antallet af arbejdsskader. Vi oplevede nemlig, at informationen ikke altid nåede ud til alle medarbejderne, og vi ønskede derfor at skabe øget bevidsthed om, at folk skal passe på sig selv og hinanden i hverdagen.

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12