Når anlægsarbejde går op i en højere enhed

I perioden august-november 2019 har Petri & Haugsted forestået hævningen af Kongelundsvej, som nu løber tværs over det nyetablerede dige, der strækker sig fra den sydlige spids af Vestamagers kystdige til Ullerup. Diget har til formål at sikre Amager Fælled, store beboede arealer af Tårnby, motorvejsgrav og Metro mod stormflod.

300 meter af den eksisterende asfalt er blevet fjernet for at kunne hæve Kongelundvej helt op til 3,5 meter med en jævn stigning over diget. Arbejdet har krævet cirka 5000 m3 jord samt ny bundsikring, vejkasse og asfalt. Derudover har vi lagt nye ø500 betonrør i begge sider af vejbanen, som kan lede vandet under diget, og etableret tilstødende brønde med automatisk højvandslukke.

Den primære udfordring har været at flytte de store mængder jord i henhold til den snævre tidsplan, og der er derfor blevet knoklet både weekender og aftener for at få projektet afleveret til tiden. Desuden er Kongelundsvej en eftertragtet træningsrute for mange Københavnske cykelklubber, hvorfor omfattende afspærring har været nødvendig for at hindre ihærdige cykelryttere i at benytte vejen, mens arbejdet stod på.

Samarbejde og dialog er nøgleord i Petri & Haugsted, hvilket ikke kun gælder i relationen til bygherre, som i dette tilfælde var Tårnby Kommune, men også i forhold til øvrige interessenter, som berøres af vores arbejde. Det afspejler sig blandt andet i nedenstående udtalelse fra Henrik Munch Carlsen, som er gårdejer og nabo til området, hvor hævningen af Kongelundsvej har fundet sted:

Vi bor på en gård med en lille gårdbutik og café. Ved påbegyndelse af arbejdet på Kongelundsvej blev vejen lukket af lige uden for vores indkørsel, så det kun var muligt at komme til gården ved at køre en omvej på cirka 5 km. Det lagde selvfølgelig en stor dæmper på antallet af kunder i gårdbutikken i perioden, men vi besluttede at få det bedste ud af situationen og hjælpe med til, at arbejdet kunne blive færdigt så hurtigt som muligt. I vores tilfælde var det forholdsvis nemt, for allerede fra starten var der en utrolig imødekommenhed og hjælpsomhed fra Petri & Haugsteds medarbejdere , for at få tingene til at fungere for alle parter.

Vi er meget imponerede over den kæmpe arbejdsindsats, der er blevet lagt fra tidlig morgen til sent ud på eftermiddagen og ofte i weekenden for at nå tidsplanen – altid med godt humør. En del af anlægsarbejdet skulle foretages på vores jord, som er blevet afleveret i næsten flottere stand, end før arbejdet blev påbegyndt. En stor ros for det flotte arbejde.

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12