Vores løsninger holder vand

Petri & Haugsted varetager både planlægning og udførelse af entrepriser inden for nyanlæg og renovering af vandledninger. Vi har egne maskiner til styret underboring, og al svejsning klarer vores ansatte smede. Det gør processen konkurrencedygtig, enklere og mere gennemskuelig. Kunden er ligeledes sikret minimale omkostninger til administration, da vi sørger for at indhente gravetilladelser og ansøge om ledningsoplysninger hos myndighederne.

Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12