Vi sikrer kapaciteten

Barske, topografiske betingelser og jordbundsforhold udfordrer kloaksystemerne i stadigt større omfang. Derudover har centralisering af spildevandsrensningen gjort, at vandmængderne ofte må transporteres over lange strækninger. Her kan traditionelle kloaksystemer simpelthen ikke følge med, men det kan de tryksatte!

Petri & Haugsted har stor erfaring netop med etablering af tryksatte kloaksystemer. Ofte anvender vi styret underboring, fordi denne metode giver mindst mulige gener for trafikken og de omkringboende.

Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12