Vi har styr på selv den mindste sag

Til større rammeaftaler med mange små sager har Petri & Haugsted udviklet et sagsstyringssystem, der gør det muligt at arbejde elektronisk sammen med vores kunder. Sagerne modtages elektronisk på samme måde som stade- og returdokumentation, og fakturering kan ligeledes fremsendes elektronisk.
Er der behov for information til kunderne undervejs i projektet, kan rapporteringen af den til enhver tid kendte status på sagen lade sig gøre enten som sms, e-mail eller telefonopkald.

Sagstyringssystemet understøtter alle vores processer omkring søgning af gravetilladelse, rådighed over vejareal samt ledningsoplysninger. Det samlede overblik gennem hele forløbet giver vores kunder betragtelige besparelser – både administrativt, tidsmæssigt og dermed økonomisk.

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12