1908

1. januar 1908 udsender de to polytekniske kandidater Einar Petri og Aage Haugsted en meddelelse om, at de har stiftet en ingeniør- og entreprenørvirksomhed under navnet E. Petri & A. Haugsted.

De to ingeniører har begge en fortid inden for jernbanebyggeri, og det er derfor naturligt, at de allerede fra starten får til opgave at anlægge en lang række nationale og private banestrækninger.

Det nystartede firma påtager sig også anlægsopgaver inden for vej- og kloakområdet, og de får derfor hurtigt en blomstrende forretning op at stå.

1920’erne

I 1923 investerer firmaet i et anlæg til fremstilling af asfaltbeton i England. Anlægget bliver trukket af et damplokomotiv og flyttet fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Det varer dog ikke mange år, før denne teknik bliver afløst af mere rationelle, stationære anlæg.

Med tiden udvikler E. Petri & A. Haugsted en specialkompetence inden for brobygning, og i 1929 udføres nedlægning af et højspændingskabel fra H.C. Ørstedsværket til Ørnegården for NESA.

 

1940’erne

I 1945 overlader Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab nedlægningen af kabler i Hovedstadsområdet til E.

Petri & A. Haugsted, som på dette tidspunkt også udfører en lang række kabelarbejder for Post- og Telegrafvæsenet med bl.a. nedlægning af lyslederkabel fra TV-Byen i Gyngemosen til senderen i Gladsaxe.

I 1949 nedlægger virksomheden ligeledes et af de første højspændings-fladkabler mellem Finsensværket på Frederiksberg og Glentegården i Gentofte. Samme år dør Einar Petri, hvis yngste søn, Flemming Petri, nu indtræder i firmaet.

1960’erne og 1970’erne

Aage Haugsted dør i 1962, hvorefter civilingeniør Jørgen Hansen overtager ledelsen sammen med Flemming Petri. Pr. 1. januar 1976 bliver firmaet omdannet til aktieselskab med Flemming Petri og Jørgen Hansen som hovedaktionærer.

1980’erne

I 1982 modtager Petri & Haugsted as den første opgave med nedlægning af naturgasledninger for Hovedstadens Naturgas I/S, og der udføres 500 kilometer gasledningsarbejde frem til 1989. Omkring 75-års jubilæet i 1983 beskæftiger virksomheden cirka 270 medarbejdere og har nu opbygget stor ekspertise inden for alle typer af kabel-, rørlednings- og belægningsarbejde. Petri & Haugsted har gennem årene også udført en lang række opgaver for Forsvarets Bygningstjeneste – fx genopbygningen og forstærkningen af dæmningen langs det inddæmmende areal på Vestamager.

I 1985 iværksættes endnu et generationsskifte, da Flemming Petri og Jørgen Hansen sælger deres aktier til Dansk Erhvervsinvestering og Dansk Kapitalanlæg samt til de tre ledende medarbejdere Karlo Rasmussen, Erik Stephansen og Magne Tønnesen.

1990'erne

I 1993 køber Per Aarsleff A/S den aktiepost, der tilhører Dansk Erhvervsinvestering og Dansk Kapitalanlæg. De restende aktier erhverves i 1995, og Petri & Haugsted er nu 100 % ejet af Aarsleff.

Petri & Haugsted har nu for alvor fået gang i de større brolægningsprojekter, og i 1996 færdiggør virksomheden ombygningen af Rådhuspladsen for Københavns Kommune. Her udføres en belægning på 10.000 m2 med cirka 22.000 sten i granit og beton, 1.400 meter kantsten, 800 bordursten og cirka 3.500 m2 chaussesten. Alt dette udlægges samtidig med, at den halve plads bliver gravet op til underjordiske installationer.

Gennem 1990’erne laver Hovedstadens Naturgas I/S en omfattende gasrenovering i Gentofte Kommune, og Petri & Haugsted udfører over 60 kilometer relining og 55 kilometer nyanlæg. I 1990 indgår Petri & Haugsted et konsortium med E. Pihl & Søn A.S. vedrørende et ombygget/udvidet Brøndby Stadion med 14.500 ekstra siddepladser. Petri & Haugsted står for udførelsen af jord-, kloak- og belægningsentrepriserne, og arbejdet bliver udført samtidig med, at det gamle stadion skal være funktionsdygtigt med eksisterende tilskuerantal til alle årets kampe.

00’erne

I 2001 indgår Petri & Haugsted et konsortium med Aarsleff om etableringen af forpladser på de to første etaper af Metroen i København. Petri & Haugsted står for overfladebelægning med fliser, granit og brolægning på otte stationsforpladser samt arealerne omkring elleve nødskakter i forbindelse med metroanlægget. I 2009 stifter Aarsleff selskabet Aarsleff Rail A/S, som overtager Petri & Haugsteds jernbaneaktiviteter. Petri & Haugsted sætter nu fuldt fokus på nedlægning af kabler og rør samt belægning.

2010-2013

I denne periode foregår der mange projekter med omlægningen af ledninger samt belægningsprojekter i København. Der arbejdes på videreudbygningen af Metroen, men også Københavns Kommune igangsætter en omfattende renovering af området omkring Dantes Plads og Vester Voldgade. I samarbejde med Aarsleff varetager Petri & Haugsted omlægningen af ledninger på flere forskellige stationer, blandt andet på Rådhuspladsen.

2014

I 2014 sætter Petri & Haugsted fokus på optimering af virksomhedens arbejdsområder og det strategiske arbejde. I processen opdaterer vi blandt andet vores visuelle identitet med et nyt og mere tidssvarende logo.

Vi etablerer en ny afdeling, Anlægsafdelingen, som fremadrettet skal håndtere den stadig voksende efterspørgsel inden for anlægs- og brolægningsopgaver.

Anlægsafdelingen udfører opgaver inden for områderne forsyningsledninger, kloak og afvanding herunder drift af kloaksystemer, udførelse af veje og pladser samt belægningsopgaver og byggemodninger.
Som autoriseret kloakmester udfører Petri & Haugsted kloakarbejder for private kunder og offentlige kunder som fx Vejdirektoratet, kommuner og forsyningsselskaber.

I juni indgår Petri & Haugsted en toårig rammeaftale med TDC A/S på entreprenørarbejdet i forbindelse med kobberkommunikationsledninger i København og i Nordsjælland. Rammeaftalen bygger videre på tidligere samarbejder med TDC, som Petri & Haugsted i en årrække har udført større og mindre projekter for.

Petri & Haugsted ASRoskildevej 3382630 TaastrupTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12