Vi overholder systematisk, hvad vi lover

Vi vil hverken gå ned på udstyr eller kvalitet. Derfor er vores kvalitetspolitik benhård. Det kommer kunderne til gode, men det højner også den enkelte medarbejders frihed og kreativitet.

Med systematisk styring og overvågning af alle processer sikrer vores kvalitetsstyringssystem, at vi overholder alle gældende love og regler. Samtidig dokumenterer systemet kvaliteten af vores arbejde og det tilhørende sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde.

Kvalitetsstyringssystemet opretholder også vores autorisation som kloakmester i medfør af autorisationsloven for kloakmestre mv., ligesom det certificerer os til udførelse af underføringsarbejder og styret underboring i henhold til BN1-13-2 Banenorm, ledningsanlæg på Banedanmarks arealer.

Godkendelsesbevis styret underboring       

Godkendelsesbevis kloakmester

 

 

 

Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12