Arbejdsmiljøpolitik

Formål:
I forbindelse med arbejdsmiljøcertificeringen skal vi definere og fastlægge de overordnede hensigter, rammer og vilkår, for udviklingen af arbejdsmiljøet, i en arbejdsmiljøpolitik.

Sådan gør vi:
Firmaets arbejdsmiljøpolitik følger den af koncernen udmeldte retning, som er tilpasset vores forretningsområde.Denne lyder som følger:

Vi accepterer ikke arbejdsskader
Vi accepterer ikke arbejdsskader og har altid nul arbejdsskader som vores ambition. Vi undgår arbejdsskader gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved at tage ansvar.

Vi overholder arbejdsmiljøloven
Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav, og vi forpligter os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

Vi planlægger arbejdet omhyggeligt
Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som en medvirkende forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind allerede under projekteringen og ved metodevalg. I hverdagen sørger vi for, at vores arbejdspladser er ordentlige, ryddelige og systematisk indrettede.

Vi forbedrer løbende arbejdsmiljøet
Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle ledere og medarbejdere tager ansvar og lærer af egne og andres erfaringer. I det daglige arbejde, har vi fokus på at forbedre de enkelte arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave
Alle vores ledere tager ansvar for arbejdsmiljøet og gør en aktiv indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vi måler derfor også vores ledere på deres arbejdsmiljøindsats og på arbejdsmiljøet i deres ansvarsområde.

Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet
Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegers arbejdsmiljø og skal gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.

Vi har særlig fokus på skader og nedslidning
I P&H vil vi have særlig fokus på de hyppigste forekommende skadesformer samt de typiske nedslidningsformer i entreprenørbranchen som vi gennem planlægning og træning vil minimere.

 

Arbejdsmiljøcertificat

 

                                     

Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12