Vi er en del af noget større

Hos Petri & Haugsted har vi respekt for vores omgivelser og er meget bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet. Vores holdning til ansvarlighed tager udgangspunkt i vores moderselskab Aarsleffs Code of Conduct og er gældende for alle medarbejdere. Vi har særligt fokus på miljøforhold og uddannelse.

Miljøforhold

I vores daglige aktiviteter kan det ikke undgås, at arbejdsprocesserne udsætter miljøet for påvirkninger. Derfor har vi nedskrevet en miljøpolitik, hvor vi blandt andet fokuserer på nedbringelse af CO2-udledning samt bilers og maskiners energiforbrug. Miljøpolitikken dikterer minutiøs planlægning og løbende videndeling om, hvordan man mindsker forbruget mest muligt.

Uddannelse

Vækst er en samfundsopgave, og som en stor spiller på entreprenørmarkedet har vi vores del af ansvaret for, at Danmark til stadighed uddanner kompetent arbejdskraft til fremtidens opgaver. Derfor har vi jævnligt lærlinge inden for mekaniker-, struktør- og brolæggerfaget i vores medarbejderstab. Det er samtidig en investering i, at vi på sigt selv kan hverve branchens bedste og mest selvstændige medarbejdere.

 

 

 

Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12