Altid holdbare løsninger

Husum Øst - Nedgravning af elkabler

I løbet af fire måneder har Petri & Haugsted AS nedlagt cirka 15 kilometer elkabel i jorden for DONG. Arbejderne er udført som led i DONG’s modernisering af elforsyningen, hvor luftledningerne tages ned og i stedet graves ned. Projektet omfattede ud over gravning af hovedtracé også etablering af kundestik udført ved jordfortrængning med raket og trykluft.

Download referenceblad


Kontakt Petri & Haugsted

NN
Afdelingsleder -
Anlægsafdeling

Tlf. 44 88 77 60
Email info@petri-haugsted.dk
Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12