Godt arbejdsmiljø skaber attraktive arbejdspladser

Hos Petri & Haugsted tænker vi arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle arbejdsprocesser og projekter helt fra planlægning til udførelse. Vi er arbejdsmiljøcertificerede efter DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 1191 af 09.10.2013, hvilket indebærer, at vi forpligtiger os til dokumentation af lovmedholdeligheden samt løbende forbedring og forebyggelse. Som en form for spiseseddel hjælper certificeringen os med at sætte tingene i system, således vi nemmere kan følge op og forbedre os. Vi gør en dyd ud af at strukturere, hvordan vi analyserer ulykker, nærved hændelser og erhvervsbetingede lidelser, så vi kan finde frem til nye tiltag og foranstaltninger, der effektivt kan nedbringe disse tal.

I år stod vi egentlig foran en fornyelse af vores OHSAS 18001-certificering, men til marts 2021 erstattes den af den nye ISO 45001 standard, som vi i stedet skifter til nu. Vi er allerede i fuld gang med processen, og vi forventer, at certificeringen vil være på plads i slutningen af august. En af de markante ændringer er, at ISO 45001 er mere ledelsestung end dens forgænger. Fremover er det ledelsens ansvar at sørge for implementeringen af systemet og sikre, at strategi, målsætning og processer hænger sammen. En opgave, som vi er i gang med at ruste os til – blandt andet ved afholdelse af interne workshops.

I Petri & Haugsted stræber vi efter at være blandt markedets bedste inden for arbejdsmiljøforanstaltninger. Vi vil gerne signalere til bygge- og anlægsbranchen, at det er et område, som vi tager yderst seriøst, og vi oplever også, at vores kunder i stigende grad stiller krav og efterspørger virksomheder, der er arbejdsmiljøcertificerede. Derudover er god trivsel og livslang læring med til at skabe til en attraktiv arbejdsplads. Det ved vi hos Petri & Haugsted, og derfor er det vores fokus at tiltrække branchens dygtigste og mest motiverede kræfter, som hver og én – fra ledelse til timelønnet medarbejder – er indstillet på at fastholde en sund sikkerhedskultur og et godt arbejdsmiljø.

Petri & Haugsted AsIslevdalvej 1812610 RødovreTlf: 44 88 77 00CVR. 58 56 34 12